O projekte

Samsung Tvoja šanca je ročný intenzívny rozvojový program, ktorého cieľom je posunúť nadaných stredoškolákov so zložitou životnou situáciou k ich vysnívanému kariérnemu cieľu a naštartovať ich úspešný osobný i profesný život.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je dať šancu a vytvoriť podmienky pre lepšiu budúcnosť, kvalitné uplatnenie a spokojný, samostatný život tým, ktorí by túto príležitosť inak nemali. Chceme im dať šancu vzlietnuť a stať sa dravcom biznisu.

cil_projektu

Pre koho je projekt určený

Projekt je určený pre študentov 3. a 4. ročníka strednej školy, ktorí sa nachádzajú v zložitej rodinnej či zdravotnej situácií (napr. rozpad rodiny, nefunkčné rodinné zázemie a nízke príjmy domácnosti, choroba v rodine alebo študenta, drogy, alkohol či násilie v rodine, opatrovníctvo, inštitucionálna starostlivost, atď.) z Českej republiky a Slovenska, ktorí sa neboja vziať osud do svojich rúk a posunúť sa s našou pomocou ďalej.

Náplň projektu

Skupinová časť je zameraná predovšetkým na soft-skills ako sú prezentačné a komunikačné zručnosti a budovanie osobnej značky, ale súčasťou je aj praktická príprava na pracovný pohovor, hospodárenie s peniazmi, základy marketingu, IT, apod. Kľúčovou časťou projektu je ale časť individuálna, kedy si každý z účastníkov v spolupráci s kariérnym poradcom a mentormi tvorí vlastný plán systematického rozvoja priamo na mieru. Zostaví si ročný plán konkrétnych úloh a aktivít, ktoré počas projektu absolvuje. Súčasťou plánu môžu byť vzdelávacie kurzy, účasť na konferenciách, jazykové kurzy či pobyty, mentoring a koučing, nákup kníh, softvér a hardvér, a veľa ďalšieho, a to vždy v rámci vlastného prideleného rozpočtu. Učia sa tak zároveň myslieť projektovo a ako efektívne hospodáriť s peniazmi.

Ako sa prihlásiť

Prihlasovanie do 2. ročníka projektu už bolo ukončené. Do ďalšieho ročníka sa možno hlásiť opäť v januári.

Zaujímajú vás najnovšie aktuality a posuny našich statočných?
Sledujte nás na sociálnych sieťach!

Naši statoční

ZISTIŤ VIAC

Dominik

Košťany

ZISTIŤ VIAC

Honza

Duchcov

ZISTIŤ VIAC

Jára

Třebíč

ZISTIŤ VIAC

Kristína

Žilina

ZISTIŤ VIAC

Luboš

Arnoštovice

ZISTIŤ VIAC

Simona

Bratislava

ZISTIŤ VIAC

Stela

Vyškov u Brna

ZISTIŤ VIAC

Veronika

Brno

ZISTIŤ VIAC

Zoltán

Martin

Kontaktné údaje

Projekt Samsung Tvoja šanca je realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou Nadání a dovednosti o.p.s.

Lucie Mairychová

manažérka projektu

lucie.mairychova@nadaniadovednosti.cz

+420 777 661 910